API reference

Exceptions

class brreg.BrregException[source]

Top-level exception.

All exceptions raised by the brreg library are subclasses of this exception.

class brreg.BrregRestException(msg, *, method, url, status)[source]

REST API exception.

Enhetsregisteret

API client for Enhetsregisteret.

See https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/docs/index.html for API details.

brreg.enhetsregisteret.get_enhet(organisasjonsnummer: str) → Optional[brreg.enhetsregisteret.types.Enhet][source]

Get Enhet given an organization number.

Returns None if Enhet is gone or not found Returns Enhet if Enhet is found

Raises BrregRestException if a REST exception occures Raises BrregException if an unhandled exception occures

class brreg.enhetsregisteret.Enhet(organisasjonsnummer: str, navn: str, organisasjonsform: brreg.enhetsregisteret.types.Organisasjonsform, hjemmeside: Optional[str], registreringsdato_enhetsregisteret: Optional[datetime.date], registrert_i_mvaregisteret: Optional[bool], naeringskode1: Optional[brreg.enhetsregisteret.types.Naeringskode], antall_ansatte: Optional[int], forretningsadresse: Optional[brreg.enhetsregisteret.types.Adresse], stiftelsesdato: Optional[datetime.date], institusjonell_sektorkode: Optional[brreg.enhetsregisteret.types.InstitusjonellSektorkode], registrert_i_foretaksregisteret: Optional[bool], registrert_i_stiftelsesregisteret: Optional[bool], registrert_i_frivillighetsregisteret: Optional[bool], siste_innsendte_aarsregnskap: Optional[int], konkurs: Optional[bool], under_avvikling: Optional[bool], under_tvangsavvikling_eller_tvangsopplosning: Optional[bool], maalform: Optional[str], slettedato: Optional[datetime.date])[source]
classmethod from_json(json: dict) → Optional[brreg.enhetsregisteret.types.Enhet][source]
antall_ansatte = None

Antall ansatte

forretningsadresse = None

Forretningsadresse

hjemmeside = None

Hjemmeside

institusjonell_sektorkode = None

Sektorkode

konkurs = None

Hvorvidt enheten er konkurs

maalform = None

Målform

naeringskode1 = None

Næringskode 1

navn = None

Navn

organisasjonsform = None

Organisasjonsform

organisasjonsnummer = None

Organisasjonsnummer

registreringsdato_enhetsregisteret = None

Registreringsdato i Enhetsregisteret

registrert_i_foretaksregisteret = None

Hvorvidt enheten er registrert i Foretaksregisteret

registrert_i_frivillighetsregisteret = None

Hvorvidt enheten er registrert i Frivillighetsregisteret

registrert_i_mvaregisteret = None

Hvorvidt enheten er registrert i MVA-registeret

registrert_i_stiftelsesregisteret = None

Hvorvidt enheten er registrert i Stiftelsesregisteret

siste_innsendte_aarsregnskap = None

År for siste innsendte årsregnskap

slettedato = None

Dato enheten ble slettet

stiftelsesdato = None

Stiftelsesdato

under_avvikling = None

Hvorvidt enheten er under avvikling

under_tvangsavvikling_eller_tvangsopplosning = None

Hvorvidt enheten er under tvangsavvikling eller tvangsoppløsning

class brreg.enhetsregisteret.Adresse(land: str, landkode: str, postnummer: str, poststed: str, adresse: List[str], kommune: str, kommunenummer: str)[source]
classmethod from_json(json: Optional[dict]) → Optional[brreg.enhetsregisteret.types.Adresse][source]
adresse = None

Adresse

kommune = None

Kommune

kommunenummer = None

Kommunenummer

land = None

Land

landkode = None

Landkode

postnummer = None

Postnummer

poststed = None

Poststed

class brreg.enhetsregisteret.InstitusjonellSektorkode(kode: str, beskrivelse: str)[source]
classmethod from_json(json: Optional[dict]) → Optional[brreg.enhetsregisteret.types.InstitusjonellSektorkode][source]
beskrivelse = None

Tekstlig beskrivelse av sektorkoden

kode = None

Sektorkoden

class brreg.enhetsregisteret.Naeringskode(kode: str, beskrivelse: str)[source]
classmethod from_json(json: Optional[dict]) → Optional[brreg.enhetsregisteret.types.Naeringskode][source]
beskrivelse = None

Tekstlig beskrivelse av næringskoden

kode = None

Næringskoden

class brreg.enhetsregisteret.Organisasjonsform(kode: str, beskrivelse: str)[source]
classmethod from_json(json: dict) → brreg.enhetsregisteret.types.Organisasjonsform[source]
beskrivelse = None

Tekstlig beskrivelse av organisasjonsformen

kode = None

Organisasjonsformen